PRMS017BURIATIA, LOU VEGA, WITHNEY HOUSTON, ETC, 9 VAL.6,61