DEAJ089
KYRGYZSTAN, AJEDREZ, 2000, MUNDO AJEDREZ, 6 VALORES
5,50